911/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 27 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 27 § 2 mom. och

ändras 27 § 3 och 4 mom. som följer:

27 §
Betalning av skatten

Om skattegrunden har uttryckts i utländskt mynt, skall den för uträkning av skatten omräknas i euro enligt Europeiska centralbankens valutakurs för betalningsdagen.

Om skattens belopp understiger 10 euro skall ingen skatt betalas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.