910/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 5 §, sådan den lyder i lag 911/2000, och

ändras 6 § 1 punkten som följer:

6 §
Undantag från skatteplikten

Skatt skall inte betalas

1) om beloppet av den lotteriskatt som enligt 8 § skall betalas för en kalendermånad understiger 50 euro,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.