908/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 4 a § lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 4 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 504/1998, som följer:

4 a §
Beslutförhet och förfarande i skatterättelsenämnden

Skatterättelsenämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av nämndens övriga medlemmar är närvarande. Nämnden eller en sektion kan dock, i en sammansättning med ordföranden och en medlem som företräder skattebetalarna, genom enhälligt beslut avgöra ett ärende där skattebeloppet med anledning av ett rättelseyrkande kan ändras med högst 2 000 euro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.