906/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om upphävande av 3 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 § lagen den 4 juni 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1119/1996.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.