903/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 2 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 2 § 1 mom. 2 punkten som följer:

2 §
Definition av löntagare från utlandet

Med löntagare från utlandet avses vid tillämpningen av denna lag en fysisk person, om


2) den penninglön som betalas till honom för arbetet uppgår till minst 5 800 euro i månaden under hela den tid det arbete som avses i denna lag pågår,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas på lön som betalas efter lagens ikraftträdande.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.