859/2001

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 23 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 23 § 1 mom. som följer:

23 §
Verkställande av förskottsbetalning

För betalning av skatt som debiteras på grund av inkomst av näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet, såsom uthyrningsverksamhet och vinst av egendomsöverlåtelse samt för betalning av förmögenhetsskatt verkställs förskottsbetalning, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller bestäms med stöd av denna lag. Förskottsbetalning verkställs också om förskottsinnehållning inte kan verkställas, till exempel om betalaren inte är skyldig att verkställa förskottsinnehållning eller om han har befriats från innehållningsskyldigheten. Förskottsbetalning verkställs dock inte på en inkomst som fåtts på grundval av en i 66 § inkomstskattelagen avsedd anställningsoption, förutom på den skattskyldiges egen begäran.Denna lag träder i kraft den 1 november 2001.

RP 97/2001
StaUB 16/2001
RSv 117/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.