837/2001

Given i Helsingfors den 4 oktober 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 a § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982) 1 a §, sådan den lyder i förordning 115/2001, som följer:

1 a §
Räntestödslånets maximibelopp

Beroende på vilken kommun bostaden är belägen kan som räntestödslån godkännas högst en så stor del av reciprocitetslånet som följer:

Kommun där bostaden är belägen Lånets maximibelopp, euro
1. Helsingfors 72 400
2. Esbo, Vanda och Grankulla 64 000
3. Kervo, Träskända, Nurmijärvi, Kyrkslätt, Tusby, Sibbo, Vichtis, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg 50 500
4. Övriga kommuner 47 100

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 oktober 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.