811/2001

Given i Helsingfors den 27 september 2001

Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om delegationen för etniska relationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i förordningen den 5 december 1991 om delegationen för etniska relationer (1391/1991) 4 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 151/1998, som följer:

4 §
Delegationens arbete

Delegationen har en arbetssektion, som består av representanter för arbetsministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet, undervisningsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet samt den i 3 § 2 mom. nämnda ordförande som representerar invandrare liksom ett tillräckligt antal andra medlemmar. För beredning av ärenden kan delegationen tillsätta andra sektioner. Även medlemmar som står utanför delegationen kan höra till sektionerna.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Helsingfors den 27 september 2001

Arbetsminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Sinikka Hyyppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.