802/2001

Given i Helsingfors den 13 september 2001

Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 88 § lagen den 30 april 1999 om räddningsväsendet (561/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller rengöring av ventilationsanordningar, med vilka ventilationen sker med tyngdkraft eller maskinellt samt kammare, fläktar, brandisolering, brandbegränsare och annan apparatur som hör till ventilationsanordningar och som påverkar brandsäkerheten samt rengöring av ventilationskanaler.

Med stöd av 31 § lagen om räddningsväsendet (561/1999) kan kommunens räddningsmyndighet bestämma om rengöring av ventilationsanordningar på enskilda platser.

2 §
Ventilationskanaler och ventilations- anordningar som skall rengöras årligen

Följande ventilationskanaler och ventilationsanordningar skall rengöras en gång per år:

1) ventilationskanaler och ventilationsanordningar på platser där matlagning sker yrkesmässigt:

2) ventilationskanaler och ventilationsanordningar vid sprutmålerier, snickerifabriker och snickeriverkstäder, textilfabriker, tvättinrättningar, bagerier och rökerier samt ventilationskanaler och -anordningar som finns i industrilokaler eller andra lokaler, där det i ventilationskanalerna samlas stora mängder sådana ämnen som lätt sprider bränder samt

3) ventilationskanaler och ventilationsanordningar i utrymmen, i vilka framställs industriellt eller används tekniskt brinnande vätska.

3 §
Ventilationskanaler och ventilationsanordningar som skall rengöras vart femte år

Följande ventilationskanaler och ventilationsanordningar skall rengöras vart femte år:

1) ventilationskanaler och ventilationsanordningar i sjukhus, ålderdomshem och slutna straffanstalter samt

2) ventilationskanaler och ventilationsanordningar i daghem, skolor, hotell, semesterhem, internat och restauranger.

4 §
Rengöring

Vid rengöringen kontrolleras kanalernas täthet och brandbegränsarens funktion. Kanalernas täthet kontrolleras genom trycktest, om verksamheten på platsen förutsätter en särskild täthet, och i övrigt.till de delar det är befogat att ifrågasätta täthetens nivå.

5 §
Rengöringsprotokoll

Över rengöringen uppförs ett protokoll av vilket ett exemplar skall lämnas till byggnadens ägare och innehavare eller lägenhetens innehavare.

6 §
Rengöringsprotokollets innehåll

I rengöringsprotokollet skall antecknas

1) uppgifter om platsen,

2) den som utfört arbetet,

3) tidpunkten då arbetet utförts,

4) rengöringsåtgärder som vidtagits och deras omfattning,

5) arbetsmetoder samt

6) brister som upptäckts och reparationer som utförts.

Rengöringen av ventilationskanaler och ventilationsanordningar kan antecknas i fastighetens drifts- och serviceanvisningar.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 september 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Överingenjör
Jyrki Karvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.