778/2001

Given i Helsingfors den 7 september 2001

Lag om upphävande av 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 15 juli 1994 (638/1994) om ändring av lagen om statens pensioner.

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 september 2001.

Denna lag tillämpas på sådana pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat efter lagens ikraftträdande.

RP 48/2001
ShUB 15/2001
RSv 62/2001

Helsingfors den 7 september 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.