776/2001

Given i Helsingfors den 7 september 2001

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 30 december 1993 (1528/1993) om ändring av lagen om statens pensioner, sådan ikraftträdelsebestämmelsen lyder delvis ändrad i lag 1232/1995, ett nytt 16 mom. som följer:


När 4 § 2 mom., 10 § 6 mom. och 12 § 1 mom. tillämpas har en sådan i 1 § 3 mom. avsedd gammal förmånstagare som i samband med förstatligande av verksamheten har överförts från kommunal anställning till statlig anställning före den 31 december 1994 rätt att såsom pensionstid räkna också den kommunala anställningen före förstatligandet.


Denna lag träder i kraft den 15 september 2001.

Denna lag tillämpas på sådana pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat efter lagens ikraftträdande.

RP 48/2001
ShUB 15/2001
RSv 62/2001

Helsingfors den 7 september 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.