773/2001

Given i Helsingfors den 4 september 2001

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § lagen den 3 augusti 1992 (733/1992) om planering av och statsandel för social- och hälsovården, sådan den lyder i lag 1114/1998:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 10 583 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av statsandelen till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård hälsovård
0― 6-åringar 4 157,74 518,29
7―64-åringar 296,82 589,63
65―74-åringar 555,54 1 379,82
75―84-åringar 3 252,42 2 658,50
personer som fyllt 85 år 9 186,40 4 593,42
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 380,18 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 34,71 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 257,29 euro per kommuninvånare.

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 558,00 euro per kommuninvånare.

6 §

Beloppet av minimikostnaderna för ett anläggningsprojekt är 270 000 euro.

Anläggningsprojekt vars totala kostnader ligger mellan 270 000―3 450 000 euro räknas som små projekt. Om de totala kostnaderna är högre än 3 450 000 euro betraktas anläggningsprojekten som stora projekt.

7 §

De högsta tillåtna kostnaderna (projektkvoter) för anläggningsprojekt 2002―2005 är följande (miljoner euro):

År 2002 2003 2004 2005
Stora projekt
Små projekt 16,6 33,2
Totalt 16,6 33,2

År 2002 uppgår statsandelen för anläggningsprojekt för social- och hälsovårdsservice till uppskattningsvis 26,6 miljoner euro.

8 §

Utgångspunkten för genomförande av anläggningsprojekten är att säkerställa de åtgärder som är nödvändiga för att servicen skall kunna ordnas utan störningar.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 4 september 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.