765/2001

Given i Helsingfors den 31 augusti 2001

Lag om ändring av lagen om advokater

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 12 december 1958 om advokater (496/1958) en ny 13 a § som följer:

13 a §

Vad som i denna lag och i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/1959) föreskrivs om personer med yrkesbehörighet för advokatverksamhet i en medlemsstat i Europeiska unionen tillämpas också på den som har yrkesbehörighet för advokatverksamhet i en stat med vilken Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 40/2001
UtUB 5/2001
RSv 71/2001

Helsingfors den 31 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.