761/2001

Given i Helsingfors den 30 augusti 2001

Statsrådets förordning om ändring av 18 § statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 18 § 2 punkten som följer:

18 §

Bisysslotillstånd beviljas om inte något annat stadgas,


2) domstolstjänstemän av den domstol vid vilken de är anställda, med undantag av hovrättspresident, presidenten i arbetsdomstolen, försäkringsöverdomare i försäkringsdomstolen och överdomare i marknadsdomstolen, vilka beviljas tillstånd av högsta domstolen, och överdomare i förvaltningsdomstol, som beviljas tillstånd av högsta förvaltningsdomstolen, samt tingsrätts lagman, som beviljas tillstånd av hovrätten, samtDenna förordning träder i kraft den 15 september 2001.

Helsingfors den 30 augusti 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringssekreterare
Risto Leikos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.