741/2001

Given i Helsingfors den 23 augusti 2001

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 30 december 1993 med stadgar för trafikförsäkringscentralen (1627/1993) 2 § 11 och 12 punkten, sådana de lyder i förordning 455/1995, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 455/1995 och i förordning 1311/1999, en ny 13 punkt som följer:

2 §

Trafikförsäkringscentralen skall


11) bistå medlemsbolagen i ärenden som gäller trafikförsäkring eller därmed sammanhängande frågor, ordna utbildning och informationsmöten som gäller trafikförsäkring samt även i övrigt delta i arbetet för utvecklande av trafikförsäkringen och trafiksäkerheten i vårt land,

12) av medlemsbolagen samla in den trafiksäkerhetsavgift som avses i 18 a § trafikförsäkringslagen och betala den för ett ändamål som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer; en så stor del av avgiften som ministeriet bestämmer skall användas för undersökning av trafikolyckor samt för trafikförsäkringscentralens arbete i övrigt för utvecklande av trafiksäkerheten,

13) sköta undersökningsuppgifter vid trafikolyckor på väg och i terräng så som därom bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Helsingfors den 23 augusti 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.