739/2001

Given i Helsingfors den 23 augusti 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i förordningen den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 15 punkten, sådan den lyder i förordning 537/2000, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 370/2001 och i nämnda förordning 537/2000, en ny 16 punkt som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:


15) brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln, som avses i protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (FördrS 44/2000);

16) brott mot personal i FN-insatser och därtill anknuten personal som avses i konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal (FördrS 2―3/2001).Denna förordning träder i kraft den 29 augusti 2001.

Helsingfors den 23 augusti 2001

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Ambassadråd
Marja Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.