738/2001

Given i Helsingfors den 23 augusti 2001

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 18 § 1 mom. 9 punkten och 20 § 1 mom. 3 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 18 § 1 mom. 9 punkten i förordning 856/1999 och 20 § 1 mom. 3 punkten i sin finska språkdräkt i förordning 730/2000 samt i sin svenska språkdräkt i förordning 856/1999, samt

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 730/2000, en ny 32 a-punkt, som följer:

17 §

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


32 a) myndighetsradionätet,


18 §

Till försvarsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


9) militär krishantering och fredsbevarande verksamhet, till den del ärendet inte hör till utrikesministeriets verksamhetsområde,


20 §

Till undervisningsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


3) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt övrig allmänbildande utbildning, av dessa förskoleundervisningen i samråd med social- och hälsovårdsministeriet,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

Helsingfors den 23 augusti 2001

Statsminister
Paavo Lipponen

Överinspektör
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.