700/2001

Given i Nådendal den 27 juli 2001

Lag om ändring av 5 § lagen om räntestöd för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) 5 § 4 mom. som följer:

5 §
Räntestödslånets storlek

Statsrådet kan fastställa det maximala eurobeloppet av räntestödslån för ett egnahemshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett egnahemshus eller en bostadslägenhet samt de godtagbara maximikostnaderna och maximiprisen för bostäder och tomter inom olika områden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2000
MiUB 4/2001
RSv 56/2001

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.