677/2001

Given i Helsingfors den 26 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med stratsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (22/1987) 4 § 1 mom. som följer:

4 §

Kan verkställigheten av ett fängelsestraff som har dömts ut i Finland anförtros en främmande stat med stöd av en överenskommelse mellan Finland och den främmande staten, ankommer det på länsstyrelsen eller brottspåföljdsverket, enligt vad justitieministeriet närmare bestämmer, att se till att den dömde informeras om denna möjlighet. Den dömde skall informeras om vad det innebär att verkställigheten av påföljden anförtros en främmande stat enligt verkställighetslagen och överenskommelsen mellan Finland och den främmande staten. Informationen skall ges på ett språk som den dömde förstår.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Helsingfors den 26 juli 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.