655/2001

Given i Nådendal den 13 juli 2001

Lag om ändring av 5 kap. 11 § tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 kap. 11 § som följer:

5 kap.

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

11 §
Förutsättningar för kroppsbesiktning

Kroppsbesiktning får i det syfte som nämns i 10 § företas på den som på sannolika skäl misstänks för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är mer än sex månaders fängelse, eller för rattfylleri eller straffbart bruk av narkotika.

En undersökning som görs i samband med kroppsbesiktning får inte orsaka den som besiktningen gäller nämnvärd olägenhet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 213/2000
LaUB 13/2001
RSv 87/2001

Nådendal den 13 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.