650/2001

Given i Helsingfors den 12 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om examina i hälsovetenskaper

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 19 juni 1997 om examina i hälsovetenskaper (628/1997) 10 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 584/2000, som följer:

10 §
Ordnande av magisterexamen

Följande ämnen kan vara huvudämnen i magisterexamen:

vid Jyväskylä universitet ergoterapi, fysioterapi, gerontologi och folkhälsa, hälsofostran och idrottsmedicin,

vid Kuopio universitet ergonomi, folkhälsovetenskap, förvaltningsvetenskap för hälsovården, hälsovårdsekonomi, idrottsmedicin, näringsvetenskap och vårdvetenskap,

vid Tammerfors universitet folkhälsovetenskap och vårdvetenskap,

vid Uleåborgs universitet förvaltningsvetenskap för hälsovården, klinisk laboratorievetenskap, radiografi, vårdvetenskap och välfärdsteknik,

vid Åbo Akademi vårdvetenskap, och

vid Åbo universitet vårdvetenskap.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 juli 2001

Minister
Sinikka Mönkäre

Undervisningsråd
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.