649/2001

Given i Helsingfors den 12 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras del II av den förteckning som utgör bilaga till förordningen den 18 mars 1994 om humanistiska och naturvetenskapliga examina (221/1994) som följer:

Förteckning

över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom ramen för den utbildning som leder till filosofie magisterexamen

II Naturvetenskapliga examina

HU JoU JU KU UU TU ÅU ÅA
Området för biokemi x x x x x x
Området för biologi x x x x x x x
Området för fysik x x x x x x x
Området för geologi x x x x
Området för geografi x x x x
Området för kemi x x x x x x
Området för matematik x x x x x x x
Astronomi x x x
Databehandlingslära eller datateknik x x x x x x x x
Filosofi x
Geofysik x x
Meteorologi x
Statistik x x x x

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 juli 2001

Minister
Sinikka Mönkäre

Undervisningsråd
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.