648/2001

Given i Helsingfors den 12 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av 11 och 22 a § förordningen om yrkeshögskolestudier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (256/1995) 11§ 2 mom. och

ändras 22 a §, sådan den lyder i förordning 473/2000, som följer:

22 a §
Sökande av rättelse i beslut om förverkande av studierätt

Den som är missnöjd med ett beslut om förverkande av studierätt kan skriftligen söka ändring i det hos yrkeshögskolans styrelse inom 14 dagar efter det att han eller hon har fått del av beslutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Helsingfors den 12 juli 2001

Minister
Sinikka Mönkäre

Undervisningsråd
Hannu Sirén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.