647/2001

Given i Nådendal den 13 juli 2001

Lag om temporär ändring av 5 § lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 5 § lagen den 30 december 1997 om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 1189/1998, ett nytt 4 mom. som följer:

5 §
Utbildning som främjar yrkesfärdigheterna

Som utbildning som främjar yrkesfärdigheterna betraktas också utbildning som omfattar minst 20 studieveckor i en följd och som leder till påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen gäller till den 31 juli 2005.

Lagen tillämpas på utbildning som inleds medan lagen om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna (645/2001) är i kraft till dess utbildningen upphör.

RP 21/2001
KuUB 5/2001
RSv 83/2001

Nådendal den 13 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.