646/2001

Given i Nådendal den 13 juli 2001

Lag om temporär ändring av 6 § lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 6 § lagen den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) ett nytt 4 mom. som följer:

6 §
Utbildning som berättigar till vuxen- utbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd kan också beviljas den som deltar i sådan utbildning som avses i lagen om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna (645/2001) och som leder till påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen gäller till den 31 juli 2005.

Lagen tillämpas på utbildning som inleds medan lagen om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna (645/2001) är i kraft till dess utbildningen upphör.

RP 21/2001
KuUB 5/2001
RSv 83/2001

Nådendal den 13 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.