607/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av 3 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 3 mom. lagen den 21 december 2000 om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000) som följer:

3 §
Tillåtande av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på andra entreprenadavtal om bostadsbyggande än sådana i vilka det har överenskommits om ett byggnadsarbete som har godkänts för lån eller räntestöd enligt aravalagen (1189/1993), lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) eller lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996). Entreprenadtiden för ett byggnadsarbete av detta slag får vara kortare än vad som anges i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 181/2000
MiUB 3/2001
RSv 55/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.