552/2001

Given i Helsingfors den 13 juni 2001

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 18 november 1999 om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (1049/1999) 1 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen som följer:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002. På avstjälpningsplatser som är i bruk när beslutet träder i kraft tillämpas 4 § 1 mom. 1 punkten från den 1 januari 2005, om inte tillståndsmyndigheten har bestämt en tidigare tidpunkt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Rådets direktiv 1999/31/EG; EGT nr L 182, 16.7.1999, s. 1

Helsingfors den 13 juni 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.