538/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av 10 § lagen om nykterhetsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/1982) 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 893/2000, som följer:

10 §

I statsbudgeten skall årligen upptas ett anslag för verksamhet till förebyggande av olägenheter som förorsakas av rusmedelsbruk. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen en dispositionsplan för anslaget. Anslaget är minst 7 cent per invånare. Som invånarantal beaktas kommunernas sammanlagda invånarantal för föregående år enligt 18 § befolkningsdatalagen (507/1993).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 59/2001
ShUB 13/2001
RSv 51/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.