497/2001

Given i Helsingfors den 13 juni 2001

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 30 maj 1997 om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (520/1997) 2 §, sådan den lyder i förordning 1134/2000, som följer:

2 §
Behörighet för vissa tjänster och uppgifter

Behörigheten för tjänster och uppgifter samt behörigheten att arbeta i ett yrke avgörs enligt 3 § 2 mom. lagen om erkännande av examina inom följande tjänster, uppgifter och yrken:

1) tjänst och uppgift inom räddningsförvaltningen i fråga om befäl, underbefäl och manskap som har tjänsten eller uppgiften som huvudsyssla,

2) tjänst och uppgift inom polisförvaltningen, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet,

3) förare av mobil-, torn- och lastbilkran,

4) dykare, och

5) laddare.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

1) rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16
2) rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25
3) kommissionens direktiv 94/38/EG; EGT nr L 217, 23.8.1994, s. 8
4) kommissionens direktiv 95/43/EG; EGT nr L 184, 3.8.1995, s. 21
5) kommissionens direktiv 97/38/EG; EGT nr L 184, 12.7.1997, s. 31
6) kommissionens direktiv 2000/5/EG; EGT nr L 054, 26.2.2000, s. 42

Helsingfors den 13 juni 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Överinspektör
Terttu Ujainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.