479/2001

Given i Helsingfors den 8 juni 2001

Lag om ändring av 7 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) 7 § 11 punkten samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1102/1990 och 448/1997, en ny 11 a-punkt som följer:

7 §
Ärenden som omfattas av samarbetsför- farandet

Samarbetsförfarandet omfattar


11) uppgifter som samlas in när någon anställs hos staten och under anställningen samt den information som ges till nyanställda och arrangemangen för introduktion i uppgifterna,

11 a) syftet med, ibruktagandet av och metoderna för teknisk övervakning av personalen samt användningen av elektronisk post och datanät,Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

RP 75/2000
ApUB 3/2001
RSv 43/2001

Helsingfors den 8 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.