445/2001

Given i Helsingfors den 1 juni 2001

Lag om ändring av 8 § lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/1974), sådant detta lagrum lyder i lagarna 1007/1982, 951/1993, 252/1994 och 59/2001, ett nytt 7 mom. som följer:

8 §

Vid avgörande av invändningar om domarjäv är arbetsdomstolen beslutför med ordföranden och två ledamöter, av vilka den ena företräder arbetsgivarsidan och den andra arbetstagar- eller tjänstemannasidan.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 78/2000
LaUB 6/2001
RSv 33/2001

Helsingfors den 1 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.