427/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om ändring av 30 c § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 c § lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan detta lagrum lyder i lag 125/1999, som följer:

30 c §
Uppföljning av utjämningen

Samkommunerna för specialomsorgsdistrikten skall årligen före utgången av april meddela social- och hälsovårdsministeriet totalbeloppet av de utjämningsersättningar som bokförts i samkommunens bokslut året innan.

Samkommunen skall dessutom årligen före utgången av maj lämna forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppgifter om de åtgärder som legat till grund för utjämningen. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2001
ShUB 7/2001
RSv 38/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.