425/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om ändring av 5 c § barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/1983) 5 c § 2 mom., sådant det lyder i lag 123/1999, som följer:

5 c §
Finansieringen av utjämningssystemet

Staten deltar i finansieringen av utjämningen så att statens ersättning utgör hälften av det totalbelopp utjämningen uppskattas uppgå till. Hälften av ersättningen från staten grundar sig på antalet invånare under 21 år i medlemskommunerna i specialomsorgsdistriktet enligt 5 a § och hälften på beloppet av de utjämningsersättningar som betalts till specialomsorgsdistriktets medlemskommuner. Till grund för beräkningen av ersättningen från staten läggs beloppet av de utjämningsersättningar som har bokförts i samkommunernas bokslut under det år som började två år före verksamhetsåret.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2001
ShUB 7/2001
RSv 38/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.