414/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om ändring av 3 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) 3 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1099/1992, som följer:

3 §

Sakkunnigt ämbetsverk för specialomsorgerna om utvecklingsstörda är forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, om vilken bestäms i lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 5/2001
ShUB 6/2001
RSv 35/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.