396/2001

Given i Helsingfors den 17 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av hovrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till hovrättsförordningen av den 18 mars 1994 en ny 15 a § och en mellanrubrik före 15 a § som följer:

Internationell rättshjälp
15 a §

Hovrätten fungerar enligt rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur som sändande organ så som Finland för verkställighet av nämnda förordning meddelar.


Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2001.

Helsingfors den 17 maj 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Raija Merikalla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.