370/2001

Given i Helsingfors den 3 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 16 juli 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 1 punkten som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:

1) penningförfalskning, förberedelse till penningförfalskning eller användning av falska pengar enligt konventionen för bekämpande av myntförfalskning (FördrS 47/36) samt sådan förfalskning gällande euron som avses i artikel 7.2 i rådets rambeslut av den 29 maj 2000 om förstärkning av skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron genom straffrättsliga och andra påföljder (EGT nr L 140, 14.6.2000),Denna förordning träder i kraft den 29 maj 2001.

Helsingfors den 3 maj 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Sanna Heikinheimo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.