358/2001

Given i Helsingfors den 20 april 2001

Inrikesministeriets förordning om nödcentralers vid nödcentralsverket avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

Sådana prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som de i lagen om nödcentraler (157/2000) avsedda nödcentralerna prissätter enligt företagsekonomiska grunder är mottagning och förmedling av alarm från system för automatisk fastighetsövervakning samt upprätthållande av beredskap hos den utrustning och den programvara som behövs för mottagningen av alarm.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 april 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Konsultativ tjänsteman
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.