330/2001

Given i Helsingfors den 11 april 2001

Statsrådets förordning om ändring av 19 § polisförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförordningen av den 8 september 1995 (1112/1995) 19 § sådan den lyder ändrad genom förordning 181/2001 som följer:

19 §
Användning av tjänsteuniform

Beslut om undantag från skyldigheten att använda tjänsteuniform som anges i 6 a § 1 mom. polislagen (493/1995) fattas av chefen för en polisenhet eller av en av honom förordnad polisman som hör till polisbefälet. I brådskande situationer kan beslut fattas av någon annan polisman.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2001.

Helsingfors den 11 april 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Polisdirektör
Jorma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.