317/2001

Given i Helsingfors den 6 april 2001

Lag om ändring av 2 kap. 8 § lagen om bostadsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 september 1994 om bostadsköp (843/1994) 2 kap. 8 § 2 mom. som följer:

8 §
Ekonomiplanens betydelse och ändring av ekonomiplanen

Sedan en eller flera aktier har sålts till en konsument får det sammanlagda skuldbelopp som har uppgivits i den deponerade ekonomiplanen eller andra ansvarsförbindelser ökas endast om alla aktieköpare skriftligen samtycker till den föreslagna ändringen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 201/2000
MiUB 1/2001
RSv 18/2001

Helsingfors den 6 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.