291/2001

Given i Helsingfors den 29 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i förordningen den 21 augusti 1992 om patent- och registerstyrelsen (799/1992) 13 § 1 mom. och 16 §, dessa lagrum sådana de lyder, 13 § 1 mom. i förordning 479/1998 och 16 § i förordning 1368/1994, samt

ändras 2 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1368/1994, som följer:

2 §

I ärenden som gäller handelsregistret är magistraterna och arbetskrafts- och näringscentralerna Patent- och registerstyrelsens lokala myndigheter i enlighet med vad som bestäms särskilt om detta. Om övriga regionala uppgifter bestäms närmare i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Helsingfors den 29 mars 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.