255/2001

Given i Helsingfors den 20 mars 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillämpningen av beräkningsgrunderna för pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare och beräkning av koefficienten c1v som används i dessa

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 a § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 390/1995:

1 §

I bilagan till denna förordning finns definitioner som gäller tillämpningen av beräkningsgrunderna för pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och formeln för beräkning av koefficienten c1v som behövs i beräkningsgrunderna.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2001 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2001.

Genom denna förordning upphävs 1 kap. och formeln för beräkning av koefficienten c1v i 6.3 kap. i social- och hälsovårdsministeriets anvisningar av den 26 november 1990 till pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (Dnr 147/313/90) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 mars 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.