254/2001

Given i Helsingfors den 20 mars 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras punkt 4.2.3 och 4.3.1 i bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1103/2000) samt bilaga 2 som följer:

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2001 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2001.

Helsingfors den 20 mars 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.