238/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av lagen om utlämning för brott

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 7 juli 1970 om utlämning för brott (456/1970) en ny 31 a § som följer:

31 a §

I de fall där någon får tas i förvar med stöd av denna lag kan han eller hon i stället meddelas reseförbud. Om reseförbudet gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om reseförbud i tvångsmedelslagen (450/1987) och bestämmelserna om tagande i förvar i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 25 mars 2001.

RP 1/2001
LaUB 2/2001
RSv 8/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.