225/2001

Given i Helsingfors den 15 mars 2001

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 34 § renskötsellagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 21 januari 2000 om ändring av 34 § renskötsellagen (54/2000):

1 §

Lagen den 21 januari 2000 om ändring av 34 § renskötsellagen (54/2000) träder i kraft den 22 mars 2001.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2001.

Helsingfors den 15 mars 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.