201/2001

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets beslut den 31 december 1993 om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika (1709/1993) 2 § som följer:

2 §
Ämnen och beredningar som används vid tillverkning av narkotika

Förteckning I i konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen

N-acetylantranilsyra

Efedrin

Ergometrin

Ergotamin

1-fenyl-2-propanon

Isosafrol

Lysergsyra

3,4-metylendioxifenyl-2-propanon

Norefedrin

Piperonal

Pseudoefedrin

Safrol,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen, förutom de läkemedelspreparat och övriga preparat som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen och som är sammansatta så att de ämnen som nämns i förteckningarna inte med lätthet kan användas eller separeras med till buds stående medel.

Förteckning II i konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen

Aceton

Antranilsyra

Etyleter

Fenylättiksyra

Kaliumpermanganat

Klorvätesyra, förutom dess salter

Metyletylketon

Piperidin

Svavelsyra, förutom dess salter

Toluen

Ättiksyraanhydrid,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen, förutom de läkemedelspreparat och övriga preparat som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen och som är sammansatta så att de ämnen som nämns i förteckningarna inte med lätthet kan användas eller separeras med till buds stående medel.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2001.

Helsingfors den 2 mars 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.