194/2001

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

Lag om ändring av 4 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) rubriken för 4 a §, sådan den lyder i lag 680/1997, samt

fogas till 4 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

4 a §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning under tiden för frivilligt arbete och talkoarbete samt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

En person har rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt denna lag också för den tid då han eller hon deltar i sådan arbetsverksamhet som avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 184/2000
ShUB 38/2000
RSv 177/2000

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.