192/2001

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

Lag om ändring av 1 § lagen om arbetsmarknadsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Arbetsmarknadsstöd

Om arbetsmarknadsstöd som integrationsstöd avsett att trygga invandrarens försörjning bestäms i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999). Om tryggande av försörjningen med hjälp av arbetsmarknadsstöd för den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte bestäms i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 184/2000
ShUB 38/2000
RSv 177/2000

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.