182/2001

Given i Helsingfors den 1 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av 15 § polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 15 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1273/1997, som följer:

15 §

Om behörighetsvillkoren för tjänster som polisöverinspektör och för tjänster av motsvarande eller högre svårighetsgrad som polisman inom polisens högsta ledning bestäms i statsrådets förordning om inrikesministeriet (404/2000). Om behörighetsvillkoren för tjänsterna inom polisens länsledning bestäms i länsstyrelseförordningen (120/1997).Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2001.

Helsingfors den 1 mars 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Polisöverinspektör
Jorma Vuorio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.