131/2001

Given i Helsingfors den 15 februari 2001

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hänför sig till lagstiftningen om landsbygdsnäringarnas finansiering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §

Följande lagar träder i kraft den 21 februari 2001:

1) lagen den 12 mars 1999 om ändring av 25 § lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (332/1999),

2) lagen den 12 mars 1999 om ändring av 2 § lagen om räntestödslån för fiskerinäringen (335/1999),

3) lagen den 12 mars 1999 om ändring av 25 kap. 4 § ärvdabalken (340/1999),

4) lagen den 12 mars 1999 om ändring av lagen om avträdelsepension (341/1999),

5) lagen den 21 januari 2000 om ändring av 1 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (47/2000),

6) lagen den 21 januari 2000 om ändring av 1 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (48/2000),

7) lagen den 21 januari 2000 om ändring av 1 § aravalagen (50/2000), samt

8) lagen den 21 januari 2000 om ändring av 1 § lagen om ägarbostadslån (51/2000).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2001.

Helsingfors den 15 februari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.