122/2001

Given i Helsingfors den 9 februari 2001

Lag om ändring av 161 § markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i markanvändnings- och bygglagen av den 5 februari 1999 (132/1999) 161 § 4 mom. som följer:

161 §
Placeringen av samhällstekniska anordningar

På placeringen av en vattenledning och avlopp som hör till ett vattentjänstverk kan 1 mom. tillämpas, trots att den nödvändiga rätten också kunde stiftas med stöd av bestämmelserna i vattenlagen (264/1961).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 85/2000
MiUB 12/2000
RSv 197/2000

Helsingfors den 9 februari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.